Pokud jde o požadavek na měřidlo, existuje trik a ti nejchytřejší ho již objevili: umožní vám to ušetřit spoustu peněz.

make-up-make-up

Elektroměr     je základním nástrojem v našich domácnostech, který nám umožňuje sledovat a řídit spotřebu energie . Pro rozumné využívání energetických zdrojů je nezbytné rozumět tomu, jak toto zařízení funguje, a vědět, jak jej správně číst. Chcete-li ušetřit peníze, existuje malý   trik   :  měli bychom to objevit společně   ?

Odečtěte elektroměr.

Správný odečet elektroměru   je   nezbytný pro udržení spotřeby pod kontrolou a pro informované řízení spotřeby energie. Možnost sledovat spotřebu v reálném čase prostřednictvím tlačítka některých digitálních měřičů nabízí významnou výhodu při detekci jakéhokoli plýtvání a okamžitém zásahu.

  • Umístění elektroměru   : Nejprve vyhledejte elektroměr v domě. Obvykle se nachází v plastové skříni nebo truhle, obvykle umístěné venku nebo u  hlavního vchodu do budovy  . V některých případech může být měřič umístěn uvnitř jednotky, jako je sklep nebo chodba.
  • Typy elektroměrů   : Existují různé typy elektroměrů, ale nejběžnější jsou elektromechanické nebo digitální.   Elektromechanické měřiče   měří spotřebu pomocí rotorů a kotoučů, zatímco digitální měřiče zobrazují informace přímo na digitální obrazovce. Ujistěte se, že víte, jaký typ měřiče máte doma.
make-up-theke
  • Odečítání čísel   : Pokud   je váš měřič elektromechanický   , spotřeba se odečítá sledováním polohy čísel na každém z kotoučů. Zleva doprava si přečtěte čísla na každém CD a zapište si je. U digitálních měřičů se odečet zobrazuje přímo na obrazovce a často zobrazuje další informace, jako je okamžitý výkon a akumulovaná spotřeba.
  • Účtování energie  : Mějte na paměti, že váš účet za elektřinu je založen na rozdílu mezi měřením spotřeby ve dvou různých časech, obvykle měsíčně nebo dvakrát za měsíc. Odečtěte předchozí hodnotu od aktuální, abyste zjistili spotřebu  za určité časové období.

Sledování spotřeby v reálném čase

Inteligentní používání elektřiny nejen pomáhá   snižovat účty   , ale je také gestem odpovědným k životnímu prostředí a pomáhá šetřit přírodní zdroje a snižovat dopad na životní prostředí. Přijetím přístupu k energetické účinnosti můžeme všichni pomoci vytvořit udržitelnější a vědomější budoucnost.

 

  • Tlačítko sledování v reálném čase   : Některé digitální měřiče jsou vybaveny tlačítkem, které umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase. Stisknutím tohoto tlačítka můžete zjistit, kolik   váš domov aktuálně využívá.   Tato funkce poskytuje cennou příležitost monitorovat špičky spotřeby a podniknout okamžitá opatření k jejich snížení;
  • Výhody monitorování v reálném čase   : Monitorování v reálném čase umožňuje snadno identifikovat zařízení nebo zařízení, která spotřebovávají nejvíce energie. Tyto informace lze použít k provedení nápravných opatření, jako je   vypnutí nepoužívaného zařízení   nebo omezení používání energeticky náročných zařízení;
Odečet měřičů
  • Úspora energie a efektivita   : Díky sledování spotřeby v reálném čase je možné rozvinout  větší povědomí  o spotřebě elektřiny. To vám pomůže chovat se zodpovědně, snížit množství odpadu a optimalizovat celkovou energetickou účinnost vašeho domova.