Rosemary obhajuje specifický režim zavlažování pro optimální růst a zdraví, přičemž zdůrazňuje důležitost umírněnosti. Navzdory své odolnosti může nadměrné zalévání poškodit zdraví rostliny. Zde jsou hlavní pokyny, které je třeba dodržovat:

Za prvé, při počáteční výsadbě rozmarýnu, ať už ze semen nebo řízků, je zapotřebí dostatek vody, aby se podpořil silný kořenový systém. Jakmile však rostlina dospěje, může se do značné míry spoléhat na přirozené srážky, pokud překročí 450 mm ročně. Přesto je třeba vzít v úvahu faktory prostředí, jako je struktura půdy a úroveň vlhkosti.

Za druhé je třeba dbát opatrnosti, aby se zabránilo hnilobě kořenů a houbovým chorobám způsobeným přemokřením. Proto je důležité vyhnout se nadměrnému zalévání, aby bylo chráněno zdraví rostliny.

Používají se různé způsoby zavlažování, od častého zavlažování v horkých oblastech bez deště až po pravidelné kapkové zavlažování, zejména v létě. Klíč spočívá ve sledování vlhkosti půdy a zajištění dostatečného odvodnění, aby se zabránilo zamokření.

Určení, kdy zalévat, se řídí podněty rostliny. Kontrola úrovně vlhkosti půdy zasunutím prstu je spolehlivou metodou. Kromě toho je zásadní zajistit řádnou drenáž, což vyžaduje dobře odvodněné květináče a substráty.

Stručně řečeno, udržování rovnováhy v postupech zavlažování je životně důležité pro pěstování živých a odolných rostlin rozmarýnu. Dodržováním těchto zásad lze zajistit, že rostlina prospívá a vzkvétá.